Je station aansluiten

Je station aansluiten doe je in vier stappen.

Stap 1: plaatsen van je station

Een goede plaatsing van je station is bijzonder belangrijk. Het bepaalt in grote mate de kwaliteit van de waarnemingen.

Als je weerstation bestaat uit verschillende, losstaande sensoren, kan je voor elk van deze sensoren de optimale omgeving uitzoeken.

De thermometer kan het best worden geplaatst op een open plek op afstand van gebouwen. De thermometer mag zeker niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of zich bevinden bij muren of andere oppervlakken die voor opwarming kunnen zorgen. 
Het is doorgaans niet eenvoudig om een goede locatie te vinden voor een anemometer (windmeter), aangezien er zich in het ideale geval in de wijde omtrek geen grote obstakels mogen bevinden. Kies waar mogelijk een open plek (zo nodig op een dak) en meet de afstand van de windmeter tot de grond. Vermeld deze hoogte en eventuele andere zinvolle informatie, zoals de hoogte van het gebouw en de locatie van bomen of obstakels in de buurt.
Net als bij windmetingen is beschutting een belangrijk probleem bij het meten van neerslag. Probeer ervoor te zorgen dat er zich in de overheersende windrichting geen grote obstakels bevinden. 
Bij het meten van de luchtvochtigheid is een afwijking van 5% of meer normaal. De nauwkeurigheid kan wel tot op zeker niveau worden gecontroleerd: op dagen met veel mist en temperaturen boven het vriespunt zou de meter een luchtvochtigheid van ca. 95-100% moeten aangeven.  
  Voor luchtdruk zijn er geen bijzondere aandachtspunten.

Als je weerstation bestaat uit één unit (een zgn. sensorarray) dan zal je een compromis moeten zoeken tussen de bovenstaande elementen.

Stap 2: aanmelden van je station bij WOW-UK.

De centrale database achter WOW-BE wordt beheerd door UK Met Office, de nationale weerdienst van het Verenigd Koninkrijk. Daarom moet je je station aanmelden op WOW-UK. Je hoeft deze pro­cedure gelukkig maar één keer te doorlopen. Surf naar https://wow.metoffice.gov.uk/ en klik op ‘Login’. Je kan met een bestaand account op Google, Facebook of Twitter inloggen en je hoeft dus geen apart Met Office account aan te maken.

2.1 ‘Create a site’ – Maak een station aan

Als je succesvol bent ingelogd, klik je op ‘Enter a Site’ in de menubalk bovenaan. Op dit scherm moet je je station configureren.

‘Choose site type’ – Kies type station: Kies voor ‘Static’ – statisch bij een weerstation op een vaste locatie. Kies ‘Mobile’ – mobiel voor een bewegend weerstation. Voor WOW-BE is deze laatste optie nog niet mogelijk.

2.2 ‘Choose a location for this observation’ – Kies een waarneemlocatie

‘Your Site’s Location’ – De locatie van je station: geef de locatie op van je weerstation in lat/long coördinaten. Je kan hiervoor de knop ‘Use Current Location’ – Gebruik huidige locatie gebruiken, en vervolgens deze locatie preciezer maken door het rode ballonnetje te verslepen naar de exacte loca­tie van je station.

Het vakje ‘Height above sea level’ – hoogte boven zeeniveau zal echter niet automatisch worden ingevuld. Hier dien je de hoogte van je station op te geven t.o.v. het zeeniveau. Je kan deze hoogte t.o.v. het zeeniveau opzoeken op (bijv.) http://elevationmap.net/ Voor een preciezere hoogtebepa­ling kan je terecht op

– voor Vlaanderen en Brussel: http://www.geopunt.be/kaart?viewer=Hoogtekaart_app/

– voor Wallonië: http://geoportail.wallonie.be/walonmap

Deze twee sites zijn wel iets moeilijker te bedienen dan de eerstgenoemde.

Als alternatief kan je ook de hoogte van je station ter plaatse bepalen met een GPS of met een daar­toe bestemde app op je smartphone.

Site Location images’ – Foto’s van de locatie (optioneel). De omgeving van je station heeft een grote invloed op je metingen. Foto’s in de vier windrichtingen vanop de stationslocatie zijn bijzonder nuttig voor de WOW-onderzoekers om de invloed van die omgeving op je metingen in te schatten.

2.3 ‘Site Details’ – Gegevens van het station

‘Site Name’ – Stationsnaam: deze naam zal je terugzien op de WOW-BE kaart. Vermijd lange namen, en geef hier bij voorkeur enkel het gehucht of de (deel)gemeente op waar je station zich bevindt.

‘Site TimeZone’ – Tijdzone van het station: hier geef je aan welke tijdzone van toepassing is. Kies voor België ‘(UTC+1:00) Brussels’.

‘Authentication Key’ – Authenticatie sleutel: kies hier zelf een 6-cijferige pincode. Deze code is ge­koppeld aan jouw station. Bewaar deze code goed: deze pin heb je nodig om te uploaden, en zal je moeten invullen in de software die de upload van je station naar WOW verzorgt.

Vink het vakje Adjust for daylight saving time’ – Aanpassen aan zomertijd aan voor automatische aanpassing aan de juiste tijd.

Vink het vakje ‘Is this site active?’ Is dit station actief? aan. Jouw station wordt dan gekoppeld aan de groep actieve stations. In de kaart van WOW-BE is het mogelijk de actieve stations te filteren ten opzichte van stations die (tijdelijk) geen data leveren.

Vink het vakje ‘Allow Data Download’ – Sta toe om metingen te downloaden aan als je het goed vindt dat anderen tabellen of grafieken maken met de metingen van jouw station. Voor andere deelnemers en de WOW-onderzoekers is het interessant om te zien wat jij meet. Je data delen is een essentieel onderdeel van het WOW-project.

‘Site Description’ – Beschrijving station: vul hier kort een beschrijving van je station in, bijvoorbeeld welk type het is, met welke software je de upload naar WOW doet, enz…

2.4 ‘Site Owner Details’ – Gegevens van de eigenaar van het station

‘Add related website to your observation’ – Voeg een website toe bij je waarnemingen: vul hier de naam in van de website van je station, indien je die hebt (geen verplicht veld).

‘Org/School Name’ – Naam organisatie/school: als je station eigendom is van een school of een or­ganisatie, kan je hier de naam invullen (geen verplicht veld).

‘Reasons for running this site?’ – Waarom deze waarneemsite? Kies uit het keuzemenu de hoofd­reden waarvoor je dit weerstation zal gebruiken.

‘Default Access Level’ – Toegang: maak een keuze voor ‘Public’ – openbaar of ‘Private’ – Privé.

‘Group’ – Groep: kies ‘School’ enkel en alleen als je een weerstation van een school aansluit, anders laat je dit veld blanco.

2.5 ‘Site Location Attributes’ – Locatiekenmerken

Op de WOW-site kun je een aantal kenmerken instellen die andere gebruikers in staat stellen een beter beeld te krijgen van de directe omgeving van jouw station. Deze kenmerken worden gebruikt om een classificatie voor het station (een soort kwaliteitsindex) te berekenen per gemeten element. Bekijk pagina de “Classifica­tie van stations” (WOW-NL) of “Site Ratings” (WOW-UK) om te kijken hoe de verschillende kenmerken van jouw station worden geclassificeerd.

Je kan ook kiezen om dit later in te vullen, maar de informatie is wel belangrijk om de uiteindelijke kwaliteit van je metingen te kunnen bepalen.

2.6 ‘Site Data Preferences’ – Voorkeursinstellingen

In dit (optionele) gedeelte kun je aangeven welke gegevens je wilt verzamelen en in welke eenheid. Deze instellingen worden dan gebruikt op de pagina waarop de gedetailleerde waarnemingen te zien zijn. Als je gegevens wilt aanleveren die niet in de voorkeuren zijn vastgelegd kun je de instelling ne­geren. Dit is ook mogelijk wanneer je gegevens in een andere meeteenheid wilt invoeren.

Een belangrijke opmerking betreft het aanleveren van Pressure’ – druk. Sommige stations rapporte­ren lokale luchtdruk (luchtdruk aan het station), terwijl andere stations de drukmeting reeds reduce­ren naar zeeniveau (MSLP = mean sea level pressure). In de voorkeuren dien je aan te geven welke soort druk de software van je station precies rapporteert.

Het UK Met Office heeft ons gemeld dat er door een recente upgrade van het WOW upload mecha­nisme, de lokale drukmetingen niet meer correct naar MSLP worden omgezet in WOW. Je kan op dit moment dus uitsluitend druk op zeeniveau aanleveren.

2.7 ‘Additional Information’ – Aanvullende informatie

Hier kun je aanvullende informatie over het station geven die je met andere gebruikers wilt delen. Vertel bijvoorbeeld welke specialistische apparatuur je gebruikt, of hoe lang je al waarnemingen doet op deze locatie. Je kan in dit vak eventuele wijzigingen rapporteren in je apparatuur of je soft­ware.

Druk op Complete’ – Voltooi.

Proficiat! Je station is nu aangemeld op het WOW-netwerk en WOW is klaar om de data van je sta­tion correct te ontvangen. Je krijgt een uniek ID voor je station die je nodig hebt voor de upload. No­teer dit ID nauwkeurig. Hoe je precies de data uploadt naar WOW, hangt af van de software die je daarvoor gebruikt. In ieder geval heb je nodig:

– het unieke ID van je station,

– de 6-cijferige pincode die je gekozen hebt in Stap 3.

Op de pagina Voor je begint kon je nagaan welke software geschikt is om te uploaden naar WOW. We verwijzen naar de gebruikshandleiding van je gekozen software om de upload naar WOW te realiseren.

2.8 ‘Complete’ – Voltooi

Druk op Complete’ – Voltooi.

Proficiat! Je station is nu aangemeld op het WOW-netwerk en WOW is klaar om de data van je sta­tion correct te ontvangen. Je krijgt een uniek ID voor je station die je nodig hebt voor de upload. No­teer dit ID nauwkeurig. Hoe je precies de data uploadt naar WOW, hangt af van de software die je daarvoor gebruikt. In ieder geval heb je nodig:

– het unieke ID van je station,

– de 6-cijferige pincode die je gekozen hebt in Stap 2.3

Stap 3: de software instellen

Bij een succesvolle aanmelding heb je van WOW-UK een uniek ID en een zescijferige pincode ontvangen. Die heb je nodig om je uploadsoftware in te stellen. Het kan even duren voor je station ook effectief zichtbaar is op de WOW-BE kaart.

Stap 4: laat van je horen!

Indien je voorgaande stappen succesvol hebt doorlopen, dan zouden we graag een bericht van jou ontvangen om je aanmelding te voltooien. Gebruik hiervoor het daarvoor bestemde contactformulier. Verder zijn wij ook geïnteresseerd in het type station, de software waarmee je de upload realiseert, de omgeving van je station, en je motivatie om deze metingen uit te voeren.


NL - FR