Disclaimer

WOW-BE toont gegevens van derden afkomstig uit het WOW-netwerk, een systeem om openbaar weergegevens te delen, en dat eigendom is van en beheerd wordt door Met Office. Voor algemene WOW gebruiksvoorwaarden en voor informatie over de behandeling van privacygevoelige data, raadpleeg Met Office Legal.

Het WOW-systeem kent op dit moment een experimenteel karakter en is geen officiële bron van gegevens over het weer in België. Het KMI is betrokken bij de verspreiding van de gegevens uit het WOW-systeem via het WOW-BE portaal. De mogelijkheden voor datavalidatie zijn echter nu nog beperkt. Het KMI voert geen controle uit op de waarnemingen en kan daarom de continuïteit, correctheid en volledigheid van deze gegevens op WOW-BE niet garanderen.

WOW-BE wordt beschikbaar gesteld “zoals het is” zonder enige garantie voor onder andere juistheid, bruikbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Het KMI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van WOW-BE.

 


NL - FR