Het KMI en WOW-BE

Weer en klimaat gaan ons allemaal aan. WOW-BE is voor het KMI het ideale instrument om de interesse in meteorologie en klimatologie aan te wakkeren bij de Belgische bevolking en in het bijzonder bij de jongere generatie.

Maar daarnaast heeft WOW-BE wel degelijk een wetenschappelijke missie. De data die via WOW-BE verzameld worden, geven het KMI immers informatie over plekken waar we niet meten, of over zeer lokale fenomenen die door de mazen van ons (meet)net vallen. We geven hieronder enkele toepassingen.

Fijnmaziger meten

Het officiële Belgische waarnemingsnetwerk (synoptische stations) telt om en bij de 30 stations, dat komt neer op ongeveer 1 station ...

Supplementaire informatie

Het officiële waarnemingsnetwerk beantwoordt aan de zeer strikte eisen opgesteld zijn door de WMO (Wereld Meteorologische Organisatie). Dat is belangrijk ...

Crowdsourcing

Het WOW-BE netwerk is een mooi voorbeeld van crowdsourcing, waarbij burgers of organisaties actief bijdragen aan een wetenschappelijk project. Typisch ...

Dat de gegevens uit het WOW-netwerk wel degelijk wetenschappelijke waarde hebben, werd onlangs aangetoond in twee recente studies die zijn uitgevoerd op basis van data uit WOW-NL. Zo is uit onderzoek van het KNMI gebleken dat temperatuurmetingen uit WOW-NL de KNMI-metingen goed volgen. Daarnaast toonde een studie van de Wageningen University Research aan dat het mogelijk is om temperatuurkaarten te verbeteren met data uit WOW, en dit met verschillende interpolatietechnieken. Je kan hierover meer lezen op de site van het KNMI.


NL - FR