Supplementaire informatie

Het officiële waarnemingsnetwerk beantwoordt aan de zeer strikte eisen opgesteld zijn door de WMO (Wereld Meteorologische Organisatie). Dat is belangrijk om metingen van verschillende stations met elkaar te vergelijken, en om lange tijdreeksen op te bouwen voor een bepaalde locatie (klimaatstudies). Het merendeel van de stations in WOW-BE zal niet aan deze strenge eisen kunnen voldoen, maar daardoor geven ze juist supplementaire meteorologische informatie. WOW-BE stations in een stedelijke omgeving kunnen ons bijvoorbeeld informatie geven over het stedelijk hitte-eiland effect, een topic waarover veel onderzoek gebeurt op het KMI.


NL - FR