Crowdsourcing

Het WOW-BE netwerk is een mooi voorbeeld van crowdsourcing, waarbij burgers of organisaties actief bijdragen aan een wetenschappelijk project. Typisch aan crowdsourcingprojecten is dat er vaak ook veel “ruis” in de data aanwezig kan zijn. In het geval van WOW-BE zou dit kunnen voortkomen uit slecht geplaatste stations of technische of elektronische defecten. Het filteren van deze ruis is een essentieel onderdeel dat vaak terugkomt in dit soort projecten. Met WOW-BE zet het KMI haar eerste stappen in het gebied van crowdsourcing en big data.


NL - FR