Passage koufront te volgen in WOW-BE

| Posted in Nieuws

Afgelopen woensdag 24/01 trok er ’s avonds een actief koufront door het land van west naar oost, waarbij de eerste neerslag viel uit een gestructureerde, scherp afgelijnde lijn. Dit is op zich niet zo bijzonder, maar via de WOW-BE-website was de evolutie van dit weerfenomeen goed te volgen.

We tonen hieronder de temperatuurcurve van drie verschillende WOW-BE stations, eentje in het westen (Veurne – Petit Paris), eentje in het centrum (Oppuurs) en eentje in het oosten (Alken). De temperatuurdaling valt samen met de doortocht van het koufront en het begin van de bijhorende neerslag. Dat laatste is goed te zien op de twee volgende figuren waarbij de temperatuur- en neerslagmetingen op dezelfde grafiek worden getoond voor de stations Veurne – Petit Paris en Oppuurs.

Een koufront is de voorste begrenzing van koudere lucht. Bij sommige actieve fronten is de temperatuursverandering uitgesproken en groot en treedt snel op. Die grote temperatuursgradiënt (dat is de verandering van de temperatuur met de afstand) werkt mee stijgstromen in de hand, die dan op hun beurt intensere neerslag veroorzaken.

Een radarbeeld is bijgevoegd waarop de ligging van de gekozen WOW-BE-stations is aangeduid, en de richting van de verplaatsing van het koufront.

De temperatuurevolutie gemeten door de drie WOW-BE stations Veurne – Petit Paris, Oppuurs en Alken. De forse temperatuurdaling is te wijten aan de passage van het koufront.

Evolutie van de temperatuur en de neerslagintensiteit voor het WOW-BE station Veurne – Petit Paris

Evolutie van de temperatuur en de neerslagintensiteit voor het WOW-BE station Oppuurs

Radarbeeld van 24/01/2018 om 21:10 lokale tijd. De ligging van de drie WOW-BE stations zijn op de kaart aangeduid in het rood.NL - FR